O nás

Aerobic Karla Urbanová bylo založeno v roce 2003 a od roku 2014 se nacházíme v Teplicích-Řetenicích AREÁL PERLA. AEROBIC STUDIO je zaměřeno na všestrannou sportovní přípravu dětí a mládeže, závodníci soutěží v různých formách aerobiku ( Aerobic team Show, Fitness a step týmy, sportovní aerobik ve všech výkonnostních třídách a TANEČNÍ ZUMBA). AEROBIC PERLA má kolem 100 členů a vzhledem k dobrým referencím se jejich počet zvyšuje. V klubu trénují 2 bývalý závodníci a 3 současný závodníci,  kteří mají trenérské kvalifikace. 

Mezi nejvýznamnější úspěchy patří 5 titulů  MČR , medailová umístění na MČR  nepřetržitě od roku 2017, a další medailová umístění na různých soutěžích. Pro příklad každý náš dospělý závodník má minimálně 60 medailí. Naše závodnice ZUMBY – ZÍSKALY TITUL MČR 2018.

Vedle zaměření na soutěžní aerobik a taneční ZUMBA se účastníme projektu Děti na startu, který se orientuje na všesportovní přípravu dětí ve věku od 3 do 9 let. Dále evropský projekt ALCIS2, zaměřený na spolupráci fitness center se školami. Tento proram Byl zahájen v rámci evropského týdne sportu.