Aerobik pro děti

Týmy - ČLENĚNÍ DĚTÍ

4 - 6          PŘÍPRAVKA
7 - 10         DĚTI
11 - 13         KADETI
14 - 17        JUNIOŘI
18+            SENIOŘI 

ROZDĚLENÍ ZÁVODNÍKŮ DO VÝKONNOSTNÍCH SKUPIN

Závodník A - Závodník Závodník B - Začátečník, náhradník Závodník C - Přípravka

Případné přeřazení do skupin na základě prokázané výkonnosti, plnění povinností člena oddílu (účast v tréninku, zájem, snaha) aktivní spolupráce (pomoc) rodičů probíhá červnu/září.

Povinné - nahlašování účasti dětí na závodech 2023/2024 - minimálně dva týdny před závody

Předběžné termíny závodů

Žij pohybem - Zumba

3. ligový závod - 4. května
4. ligový závod - 5. června - Finále + vyhlášení ligy

25.4.2024 Česko se hýbe - tanec, gymnastika, sóla, duo, trio

12.5.2024  Aerobic a Dance LeagueRegistrace závodníka sportovního klubu

Na této stránce naleznete přihlášku v elektronické verzi ke stažení. Přihlášku vyplňte a odevzdejte na některém z tréninků, trenérce. Pokud máte nějaké dotazy, použijte kontaktní adresu, kterou naleznete v sekci kontakty.