Aerobik pro děti

Týmy - ČLENĚNÍ DĚTÍ

4 - 6          PŘÍPRAVKA
7 - 10         DĚTI
11 - 13         KADETI
14 - 17        JUNIOŘI
18+            SENIOŘI 

ROZDĚLENÍ ZÁVODNÍKŮ DO VÝKONNOSTNÍCH SKUPIN

Závodník A - Závodník Závodník B - Začátečník, náhradník Závodník C - Přípravka

Případné přeřazení do skupin na základě prokázané výkonnosti, plnění povinností člena oddílu (účast v tréninku, zájem, snaha) aktivní spolupráce (pomoc) rodičů probíhá červnu/září.

Povinné - nahlašování účasti dětí na závodech 2019/2020 - minimálně dva týdny před závody

Předběžné termíny závodů

Žij pohybem - Zumba

1. ligový závod - 24.-25.10.
2. ligový závod - 28.-29.11.
3. ligový závod - březen 2021
4. ligový závod - duben 2021
5. ligový závod - Finále květen 2021

Děti v akci a chodovské berušky

Děti v akci - 24.10.2020
Chodovské Berušky - 14.11.2020
Mia festival -
Chrismass MIA festival -

Registrace závodníka sportovního klubu

Na této stránce naleznete přihlášku v elektronické verzi ke stažení. Přihlášku vyplňte a odevzdejte na některém z tréninků, trenérce. Pokud máte nějaké dotazy, použijte kontaktní adresu, kterou naleznete v sekci kontakty.