Děti

Aerobik pro děti

Cvičení aerobiku dětem zlepšuje kondičku, vytrvalost a výkonnost.
Více.. 

Děti na startu

Celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky.
Více..