Nástěnka

Fitness je sportovní disciplínou zahrnující několik pohybových aktivit - základy akrobacie, gymnastiky, aerobiku, tance. Děti se naučí základní gymnastické prvky – kotouly, stojky, hvězdy, přemety a prvky z aerobiku. Lekce jsou také věnovány správnému držení těla, koordinaci pohybů a obratnosti. Stavba tréninkové jednotky je zaměřena především na rozvoj flexibility, vytrvalosti, rychlosti, silových prvků, skoků, gymnastické i akrobatické průpravy. Výběr cviků i tempo je přizpůsobeno věku dětí. Rekreační tréninkové lekce probíhají ve větších skupinách. Děti jsou ve věkových kategoriích 4 – 6 let, 7 - 9 let, 9 – 11 let, 12 – 16 let rozděleny na několik tréninkových skupin dle věku a výkonnosti vedených dvěma nebo třemi lektorkami.

Této sportovní aktivitě se děti mohou věnovat na rekreační úrovni 1 - 3x týdně nebo na soutěžní vrcholové úrovni, 3 - 5x týdně. 

Pro vaše děti je od pondělí do pátku připraven program. Kromě toho si děti vyzkouší mnoho jiných sportů a her. Tábor bude probíhat na různých místech. Sraz každý den ráno v 8.00 na Mánesovo nám.8 odkud si dojdeme na vlak nebo autobus a návrat z výletu 15.30 V případě špatného počasí se uchýlíme do prostor klubu a zajistíme náhradní program....

Aktuality

10.04.2024

V našem Sportovním centru poskytujeme aktivity nejen na soutěžní úrovni, ale i aktivity pro děti a dospělé, kteří sportují zejména pro radost z pohybu, chtějí trávit čas ve skvělém sportovním kolektivu a odnášet si zážitky.