Děti na startu

 

 

 

 

 

TRÉNINKY „DĚTI NA STARTU“

ÚTERÝ -       16.00  – 17.00  jeden KURZ

ČTVRTEK -  16.00 – 17.00  druhý KURZ

TĚLOCVIČNA V AREÁLU PERLA

 ZAČÍNÁME    JIŽ    Od    11.9.2018

 

CO JSOU DĚTI NA STARTU?

Celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času

KDO JSOU DĚTI NA STARTU

Všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované. Děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev.

PROČ DĚTI NA STARTU

Protože nadváha a obezita postihuje v rámci ČR 20-30% dětí a více jak 50% dospělé populace, v důsledku čehož se dlouhodobě zhoršuje fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace.

Protože naším primárním cílem není vychovat vrcholové sportovce, ale přivést děti ke sportu a vybudovat u nich pozitivní vztah k pohybu a aktivnímu životnímu stylu

TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

Klasická tréninková jednotka trvá 60 min. A ta je složena z nástupu, společné rozcvičky,  cvičení na stanovištích ve 4 skupinách, společného protažení a ukončení hodiny. Cvičení probíhá formou kruhového tréninku na 4 stanovištích, přičemž každá skupina pod vedením vlastního trenéra se věnuje zdokonalování v jiné činnosti. STANOVIŠTĚ

1) rozvoj pohybových schopností a motorických funkcí

2)základy gymnastiky

3)základy atletiky

4)základy míčových her

HODNOCENÍ DĚTÍ

Hodnocení dětí v rámci kurzu – baterie základních testů, vybraných na základě metodiky DNS, umožní jednoduchým způsobem otestovat pohybové a motorické schopnosti dítěte na začátku a konci každého pololetí a sledovat tak vliv tréninku na rozvoj dítěte.

ZAKONČENÍ KURZŮ

Naším cílem je, aby děti i po skončení DNS kontinuálně pokračovali v pravidelné pohybové aktivitě. Proto každý rok v červnu organizujeme v rámci poslední cvičební lekce setkání rodičů a dětí se zástupci sportovních klubů a oddílů. V rámci kterého se snažíme dětem a jejich rodičům představit a nabídnout výběr z různých sportovních a pohybových aktivit.

CENA

Na pololetí se platí 1 000,-kč, pouze hodina 50,-kč

Pokud zaplatíte pololetí, dítě od nás dostane deníček sportovce a tričko „DNS“

Velmi si ceníme pochval a spokojenosti rodičů a nadšených dětí. Váš tým DNS

 
 
 
 
 
 
 
z galerie
 
 
 
 
 
 
 
 
Online rezervace
 
  • Online rezervace
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení