Týmy

ČLENĚNÍ DĚTÍ

4   -   6        PŘÍPRAVKA
7   -   10       DĚTI
11   -  13       KADETI
14  -   17      JUNIOŘI
18  -  100      SENIOŘI

ROZDĚLENÍ ZÁVODNÍKŮ DO VÝKONNOSTNÍCH SKUPIN
Závodník A – Závodník
Závodník B – Začátečník, náhradník
Závodník C – Přípravka

Případné přeřazení do skupin na základě prokázané výkonnosti, plnění povinností člena oddílu (účast v tréninku, zájem, snaha) aktivní spolupráce (pomoc) rodičů probíhá červnu/září.

Povinné – nahlašování účasti dětí na závodech 2019/2020
- minimálně dva týdny před závody

TÝMY -

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
z galerie
 
 
 
 
 
 
 
 
Online rezervace
 
  • Online rezervace
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení